Wednesday, July 7, 2010

Bolehkah Makan KUDA atau LANDAK?

23 Rejab 1431 H
Oleh: AKHISALMAN

KUDA

Terdapat perselisihan pendapat mengenainya sperti berikut:
pendapat pertama: Haram

INi adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan sebahagian pendapat mazhab maliki.
Pendapat kedua: Halal

Ini adalah pendapat mazhab Syafie, Hambali dan sebahagian mazhab Maliki.

Dalil mereka:

وأذن في لحوم الخيل

Maksudnya: Dan Nabi mengizinkan memakan daging kuda.(HR Bukhari dan Muslim)

LANDAK

Juga terdapat khilaf seperti berikut:

Pendapat pertama: Haram.

Ini pendapat mazhab Hambali.

Dalilnya: NAbi berkata:

خبيثة من الخبائث

Maksudnya: Ianya salah satu daripada benda2 yg keji.(HR Ahmad dan Abu Daud)

Pendapat kedua: Makruh.

Pendapat Imam Malik dan Imam Abu hanifah.

Pendapat ketiga: Halal.

Pendapat Mazhab Syafie, Abu Thaur dan Al-LAith.

Dalilnya: Asal kepada makanan adlah Halal selagi mana tidak dalil yg mengharamkan. Hadis diatas dikatakan sebagai lemah sanadnya.

Kesimpulan: Keduanya adalah halal dalam mazhab Syafie dan diharamkan oleh sebahagian mazhab lain.kita mesti berlapang dada

Blog CINA ISLAM

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...